Регионална дирекция на АСП – София област

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта