Регионална дирекция на АСП – Хасково

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта