Регионална дирекция на АСП – Шумен

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта