Регионална дирекция на АСП – Стara Загора

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта