Регионална дирекция на АСП – Търговище

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта