Съвет на жените бежанки в България

– социални консултации относно права и задължания
– превод
– придружаване и сътрудничество при контакт с институции