Център за оценяване на предучилищното и училищното образование

– оценка, признаване и валидация на предучилищно и училищно образование