Съвет на жените бежанки в България

– социално консултиране

– хигиенни материали

– отпускане на целева помощ при възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности

Съвет на жените бежанки в България

– съдействие за регистрация при личен лекар

– консултации за бременни жени

– психо-социални консултации за деца и жени

– подпомагане с лекарства